Đang online: 7  |   Hôm qua: 1841  |   Lượt truy cập: 1732089
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
 028. 3505 4224
Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)

Thủ tục báo tăng BHXH: Hồ sơ, trình tự thực hiện thế nào?

Khi doanh nghiệp phát sinh thêm lao động thì phải thực hiện báo tăng bảo hiểm xã hội (BHXH) với cơ quan bảo hiểm có thẩm quyền. Vậy hồ sơ, thủ tục báo tăng BHXH thực hiện thế nào?

vThời hạn báo tăng BHXH là khi nào? 

Điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Căn cứ quy định này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH và thực hiện điều chỉnh với cơ quan BHXH.

vThành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Để báo tăng BHXH, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ nêu tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 gồm: 

Người lao động phải nộp: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Nếu người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Doanh nghiệp phải chuẩn bị:

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); 

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS).

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Số lượng hồ sơ 01 bộ.

vCơ quan có thẩm quyền điều chỉnh

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thông tin tăng số người lao động đóng BHXH là cơ quan BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện nơi đóng BHXH.

Đối tượng thực hiện là đơn vị sử dụng lao động. 

vHình thức nộp hồ sơ

Cũng tại Quyết định 222 nêu trên, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ bằng cách:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp;

- Gửi qua đường bưu điện; 

- Gửi hồ sơ thông qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

vThời gian giải quyết

Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ thì thời gian giải quyết được quy định như sau:

- Cấp sổ BHXH mới: Không quá 05 ngày làm việc.

- Nếu báo tăng chậm: Không quá 10 ngày làm việc. 

- Điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH: Không quá 03 ngày làm việc.

Những quy định này được nêu cụ thể tại Quyết định 222.

v Nếu chậm báo tăng, doanh nghiệp bị phạt như thế nào?

Theo khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động chậm đóng BHXH từ 30 ngày trở lên thì:

- Phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng; 

- Bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Đặc biệt, nếu không thực hiện thì người sử dụng lao động sẽ bị trích số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước vào tài khoản của cơ quan BHXH.

Đồng thời, theo điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ phạt tiền từ 24% - 30% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng nếu:

- Chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

- Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng.

- Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng.

Lưu ý: Đây là mức phạt với doanh nghiệp vi phạm. Nếu chủ sử dụng lao động là cá nhân thì sẽ bị phạt tiền từ 12% - 15% (không quá 75 triệu đồng) trên tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

 

Các vấn đề liên quan đến BHXH- BHYT-BHTN khi tham gia BHXH bắt buốc tại Doanh nghiệp

1. Chế độ ốm đau: https://youtu.be/SWxDox_mz7A

2. Chế độ tử tuất: https://youtu.be/FQpgFJkJlzs

3. Chế độ thai sản nam: https://youtu.be/-igONVD3gPk

4. Chế độ thai sản nữhttps://www.youtube.com/watch?v=3SEZ2_mCrN0

5. Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp: https://youtu.be/pNWVlgGwaNw

6. Hướng Dẫn Cài VSSID - Nhân Kiệt:  https://www.youtube.com/watch?v=T2dN9hsAq-w

7. Hướng dẫn xử lý các vấn đề sổ BH: https://youtu.be/U09oDpx0in

8. Hướng dẫn xử lý khi có nhiều sổ BHXH:  

https://www.tiktok.com/@nhan_kiet/video/7147489725127986434

9. Hướng dẫn thủ tục báo tăng BHXH: 

https://www.youtube.com/watch?v=UdTdl_JkDL4

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!