Đang online: 16  |   Hôm qua: 1853  |   Lượt truy cập: 1743469
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
 028. 3505 4224
Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)

THÔNG BÁO SỐ 3205/TB-BHXH CỦA BHXH TP. HCM VỀ NỘI DUNG NỘP TIỀN THEO CẤU TRÚC QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN BHXH

Thông báo số 3205/TB-BHXH ngày 05 tháng 07 năm 2023 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội

Ngày 30/6/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1995/BHXH-TCKT về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng để việc quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của các đơn vị được tự động cập nhật vào hệ thống, liên thông số liệu giữa các phần mềm hiệu quả và kịp thời. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cấu trúc nội dung nộp tiền nhằm giúp việc đối soát, ghi nhận thông tin thanh toán nhanh chóng và chính xác để phục vụ cho việc giải quyết các quyền lợi của người tham gia đúng chế độ chính sách, cụ thể như sau:

1. Trường hợp đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

2. Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác, trong ủy nhiệm chi, Giấy nộp tiền do đơn vị lập, ghi rõ: -

Cấu trúc nộp:

+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+

- Ví dụ: Công ty ABC khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN ghi +BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH

Trong đó: +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; TZ0255Z là mã đơn vị của Công ty ABC; 00101 là mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với Công ty ABC.

3. Khi chuyển ủy nhiệm chi hoặc nộp tiền trực tiếp tại Ngân hàng, Kho bạc, đơn vị sử dụng lao động lưu ý các Ngân hàng, Kho bạc nơi mở tài khoản hoặc nơi chuyển tiền hỗ trợ ghi đầy đủ nội dung nộp tiền theo hướng dẫn trên khi thực hiện lệnh thanh toán không làm sai lệch cấu trúc nội dung thanh toán. BHXH Thành phố thông báo để các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./

 

Quý công ty chuyên tiền nộp BHXH theo phương thức uỷ Nhiệm Chi hoặc Giấy Nộp Tiền thì ờ phấn NOl DUNG ghi rõ và đúng với cú pháp theo bảng dưới đây tương ứng với cơ quan BH.XH cua công ty

Chi thay đổi mãđơnvị bằng mã đơn vị của công ty mình và XXX là tháng nộp tiền.

Ví dụ: Cty A ở Quận 1 có mã đơn vị TA7923A nộp tiền BHXH tháng 7/2023 thỉ ghi:

+BHXH+103+00+TA7923A+07901+dong BHXH thang 7/2023

Cty B ớ quận Tân Phú có mă đơn vị là TV 1397V nộp tiền BHXH tháng 7/2023 thì ghi:

+BHXH+103+00+TV1397V+07908+dong BHXH thang 7/2023

Các thông tin về đơn vị thụ hưởng, số tài khoán ngân hàng KHÔNG THAY ĐỎI

quan

 BHXH

Cú pháp nộp tiền (ghi trong phần NỘI DUNG của GIẤY NỘP TIỀN)

Quận 1

+BHXH+103+00+m3dơnvị+07901+dong BHXH thang XXX

Quận 3

+BHXH+103+00+mãđơnvi+07911+dong BHXH thang XXX

Quận 4

+BHXH+103+00+m3đơnv|+07914+dong BHXH thang XXX

Quận 5

+BHXH+103+00+mãđơnvi+07915+dong BHXH thangXXX

Quận 6

+BHXH+103+00+mãđơnvi+07916+dong BHXH thangXXX

Quận 7

+BHXH+103+00+m3đơnvi+07919+dong BHXH thang XXX

Quận 8

+BHXH+103+00+mãđơnvj+07917+dong BHXH thang XXX

Quận 10

+BHXH+103+00+m3đơnvj+07912+dong BHXH thang XXX

Quận 11

+BHXH+103+00+m3đơnvi+07913+dong BHXH thang XXX

Quận 12

+BHXH+103+00+m3đơnvi+07902+dong BHXH thang XXX

TPThú Đức

+BHXH+103+00+mẫđơnvi+07903+dong BHXH thang XXX

Gò Vấp

+BHXH+103+00+mãđơnvi+07905+dong BHXH thang XXX

Bình Thạnh

+BHXH+103+00+Mãđơnvị+07906+dong BHXH thang XXX

Tân Binh

+BHXH+103+00+Mãđơnvị+07907+dong BHXH thang XXX

Tân Phủ

+BHXH+103+00+m3đơnvj+07908+dong BHXH thang XXX

Phú Nhuận

+BHXH+103+00+Mãđơnvị+07909+dong BHXH thang XXX

Bình Tân

+BHXH+103+00+mẫđơnvi+07918+dong BHXH thang XXX

Củ Chi

+BHXH+103+00+m3đơnv|+07920+dong BHXH thang XXX

    Hóc Môn

   +BHXH+103+00+mãđơnvị+07921+dong BHXH thang XXX

    Binh Chánh

   +BHXH+103+00+Mãđơnvị+07922+dong BHXH thang XXX

    Nhà Bè

   +BHXH+103+00+Mãđơnvi+07923+dong BHXH thangXXX

    Cần Giờ

   +BHXH+103+00+Mãđơnvi+07924+dong BHXH thang XXX

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!