Đang online: 7  |   Hôm qua: 1853  |   Lượt truy cập: 1743469
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
 028. 3505 4224
Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)

CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG VÀ KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC 2023

Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định trên mức tiền lương hàng tháng của người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên không phải tất cả các khoản thu nhập của người lao động đều được tính làm cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội.

Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định trên mức tiền lương hàng tháng của người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên không phải tất cả các khoản thu nhập của người lao động đều được tính làm cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin về các khoản phụ cấp phải tính và không phải tính đóng bảo hiểm xã hội 

Căn cứ tại điểm 2.2 khoản 2 điều 1 Quyết định 595/QĐ- BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 quy định: "Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

Mức lương: mức lương ở đây mức lương được thoả thuận. Tứ là ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. ối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cụ thể tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH) gồm có:

Cụ thể, 08 khoản phụ cấp lương sau đây sẽ phải tính đóng BHXH bắt buộc:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp khác có tính chất tương tự (khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ).

Lưu ý: Các khoản phụ cấp lương này phải gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Tiết 3 Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như sau:

Khoản thu nhập thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động: là tiền thưởng hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Cụ thể, 14 khoản phụ cấp lương sau đây sẽ không tính đóng BHXH bắt buộc:

- Tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Khoản hỗ trợ xăng xe;

- Khoản hỗ trợ điện thoại;

- Khoản hỗ trợ đi lại;

- Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

- Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

- Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

- Hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết;

- Hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn;

- Chi tiền nhân dịp sinh nhật của người lao động;

- Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

- Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại tiết điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Việc xác định được các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc sẽ giúp đơn vị và người lao động dễ dàng tính được mức đóng BHXH của người lao động hàng tháng. 

Theo BHXH Việt Nam, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là tất cả các khoản phụ cấp phải đóng và không phải đóng bảo hiểm xã hội. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc.

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!